NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO BỀN VỮNG

LEVA cung cấp tới quý khách hàng giải pháp trọn gói Thiết Kế – Mua Sắm – Thi Công Lắp Đặt (EPC) hoặc gói tư vấn về thiết kế, dịch vụ mua hàng, quản lý thi công, quản lý dự án cho những loại hình dự án năng lượng tái tạo khác nhau như: Năng Lượng Mặt Trời (áp mái hoặc trang trại), gió, sinh khối, hydro, lưu trữ năng lượng…

CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT XANH

Chính Phủ Việt Nam cam kết mạnh mẽ giảm phát thải ròng bằng 0 vào 2050. LEVA mong muốn đóng góp cùng chính phủ và các doanh nghiệp trong việc thực hiện những cam kết này, đặc biệt là quá trình chuyển dịch năng lượng, thúc đẩy “xanh” hoá nền công nghiệp Việt Nam.

Thông qua các giải pháp thiết kế, quản lý mua sắm, thi công cho các dự án xây dựng nhà máy sản xuất mới cũng như nâng cấp mở rộng, LEVA tích hợp các quy trình xem xét lựa chọn công nghệ (dựa trên chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng môi trường, tiêu hao phụ trợ, hiệu quả kinh tế), đánh giá tổng mức tiêu hao năng lượng vận hành, đề ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng ngay từ khâu thiết kế lựa chọn, bố trí thiết bị. tối ưu hoá tích hợp các loại hình năng lượng tái tạo khả thi cho hoạt động của nhà máy, nâng cao khả năng thu hồi tái sử dụng nguyên vật liệu, quản trị nhà máy thông minh…

DỊCH VỤ

  • Phát triển dự án (Nghiên cứu khả thi, Đánh giá và lựa chọn công nghệ, thiết kế ý tưởng, Đánh giá trung hoà Carbon, giải pháp tài chính dự án)
  • Dịch vụ vận hành và bảo trì bảo dưỡng
  • Đánh giá rủi ro và HAZOP
  • Quản lý dự án (Xem xét thiết kế, quản lý thi công, quản lý an toàn, sức khoẻ, môi trường)