LEVA chuyên cung cấp các giải pháp tư vấn, thiết kế, mua sắm, thi công, quản lý dự án trong lĩnh vực Công Nghiệp và Năng Lượng Xanh, cùng với khách hàng và đối tác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phát thải ròng bằng “0”. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng bằng cách hỗ trợ khách hàng hoạt động hiệu quả hơn và bền vững hơn, chúng tôi sẽ giúp họ thành công hơn. Qua đó, tất cả cùng nhau đóng góp những giá trị bền lâu cho cộng đồng.