LEVA chuyên cung cấp các giải pháp tư vấn, thiết kế, mua sắm, thi công, quản lý dự án trong lĩnh vực Công Nghiệp và Năng Lượng Xanh, cùng với khách hàng và đối tác đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phát thải ròng bằng “0”. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng bằng cách hỗ trợ khách hàng hoạt động hiệu quả hơn và bền vững hơn, chúng tôi sẽ giúp họ thành công hơn. Qua đó, tất cả cùng nhau đóng góp những giá trị bền lâu cho cộng đồng.

 

SỨ MỆNH CỦA LEVA

“Mang giá trị bên vững đến cho cộng đồng” 

TẦM NHÌN CỦA LEVA

“Dẫn đầu chất lượng các mảng dịch vụ cung cấp ở Việt Nam”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LEVA được xây dựng trên nền tảng giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trọng tâm, sự tin cậy, tính chuyên nghiệp, không ngừng cải tiến, nỗ lực không ngừng nghỉ cho sứ mệnh mang giá trị bền vững đến với cộng đồng, đóng góp công sức phát triển kinh tế, xã hội.

  • Khách Hàng Là Trọng Tâm
  • Tin cậy
  • Chuyên Nghiệp
  • Không Ngừng Cải Tiến