ĐÁNH GIÁ AN TOÀN & KỸ THUẬT CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN HIỆN HỮU CỦA SEMBCORP TẠI CÁC DỰ ÁN CỦA TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI VÀ TƯ VẤN GIẢI PHÁP TỐI ƯU NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG

– Khách Hàng: Công Ty TNHH Sembcorp Solar Vietnam
– Tổng công suất các hệ thống: 8 MW
– Vị trí: Các nhà máy thuộc tập đoàn Lộc Trời tại An Giang, Bạc Liêu, Long An

Đã đăng vào Dự án