DỰ ÁN P&G BẾN CÁT

– Khách hàng: Công ty TNHH P&G Đông Dương
– Vị trí: Số 2, Đường Số 17 VISIP II-A, X. Vĩnh Tân, TX. Tân Uyên,Bình Dương
– Phạm vi: Tư vấn thiết kế chi tiết xây dựng và cơ điện các hạng mục phụ trợ mở rộng của nhà máy P&G Bến Cát. Tiêu chuẩn áp dụng: IEC, NEC và LEED Silver.

Đã đăng vào Dự án