CHỨNG CHỈ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO QUỐC TẾ I-REC

Mỗi I-REC đại diện cho bằng chứng rằng 1 megawatt giờ (1 MWh = 1 I-REC) năng lượng tái tạo đã được sản xuất và bao gồm các lợi ích môi trường mà năng lượng tái tạo này đã tạo ra. Cơ quan đăng ký I-REC phát hành điện tử I-REC dựa trên đầu ra của nhà máy phát năng lượng tái tạo.

1 I-REC = 1 MWh điện tái tạo

Hệ thống theo dõi kỹ thuật số của Tiêu chuẩn I-REC cho phép các bên tham gia theo dõi các thuộc tính năng lượng tái tạo từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, giúp đảm bảo tính minh bạch và tránh tính trùng khi giao dịch I-REC trên thị trường.

CHỨNG CHỈ I-REC ÁP DỤNG CHO LOẠI NĂNG LƯỢNG NÀO?

  • Năng lượng mặt trời
  • Năng lượng gió
  • Năng lượng thủy năng
  • Năng lượng sinh khối
  • Năng lượng khí sinh học
  • Năng lượng hạt nhân

VÌ SAO DOANH NGHIỆP NÊN SỞ HỮU CHỨNG CHỈ I-REC?

I-REC đảm bảo rằng nguồn năng lượng tái tạo được sản xuất và tiêu thụ trên một mạng lưới hoặc tại một địa điểm cụ thể được chứng nhận. Việc sử dụng chứng chỉ này cũng giúp tăng khả năng tiếp cận với các nguồn năng lượng tái tạo, khuyến khích sự đầu tư và phát triển năng lượng tái tạo trên toàn cầu.

Một vài lợi ích từ việc sở hữu chứng chỉ I-REC:

  • Chứng minh nguồn gốc của điện năng tiêu thụ
  • Chứng minh sự giảm phát thải khí nhà kính
  • Cho phép đạt được các mục tiêu bền vững
  • Làm nổi bật các khoản đầu tư vào tính bền vững

NHỮNG DOANH NGHIỆP NÀO NÊN CÓ CHỨNG CHỈ I-REC?

Nếu Doanh nghiệp của bạn thuộc nhóm các doanh nghiệp quan tâm đến các chỉ số ESG (Environmental, Social, Governance) thì việc sở hữu chứng chỉ I-REC là một phần vô cùng quan trọng để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và ảnh hưởng của Doanh nghiệp đến cộng đồng.

Đạt chứng chỉ I-REC nhờ lắp đặt hệ thống điện năng lượng tái tạo

Cam kết của chính phủ Việt Nam về mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 vào năm 2050, hay các yêu cầu xanh hoá với hàng nhập khẩu vào Liên minh châu Âu EU sẽ là những yếu tố tác động rất lớn đến việc chuyển đổi năng lượng của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi năng lượng xanh gặp nhiều rào cản về kỹ thuật, hay vốn đầu tư ban đầu.

Tại LEVA, chúng tôi mang lại các giải pháp tối ưu về mặt kỹ thuật, hiệu suất, chi phí đầu tư hoặc đi kèm giải pháp tài chính để doanh nghiệp có thể chuyển đổi xanh mà không phải lo về chi phí đầu tư ban đầu cũng như chi phí vận hành trong suốt vòng đời dự án. Chứng chỉ năng lượng tái tạo I-REC có thể giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đồng thời thể hiện cam kết của công ty đối với năng lượng tái tạo, thoả mãn điều kiện “xanh hoá” của các đối tác.

 

Đã đăng vào Tin tức