MỘT SỐ XU HƯỚNG CHÍNH TRONG CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG – ENERGY TRANSITION

MỘT SỐ XU HƯỚNG CHÍNH TRONG CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG – ENERGY TRANSITION

Phần 1 – Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được coi là một biện pháp quan trọng nhất, không chỉ trong quá trình chuyển dịch năng lượng hiện nay mà còn trong tất cả các kế hoạch phát triển năng lượng thông thường. Nhiều chuyên gia gọi đó là dạng năng lượng đầu tiên (first fuel) cần được quan tâm phát triển đúng mức.

Theo đánh giá của Tổ chức Năng lượng thế giới (IEA) năm 2018, chỉ cần dự trên các công nghệ đã được thương mại hóa hiện nay thì các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có thể giúp giảm lượng phát thải đến 3,5Gt CO2 tương đương hàng năm, gần 40% mức giảm theo yêu cầu của Thỏa thuận Paris. Chính vì vậy, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một công cụ quan trọng, bên cạnh phát triển năng lượng tái tạo, để đạt được các mục tiêu khí hậu toàn cầu. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã ban hành các mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của mình, trong đó có Việt Nam.

Nhiều chính sách mới đã được nghiên cứu, áp dụng, trong đó nổi bật nhất là nghĩa vụ tiết kiệm năng lượng, đấu thầu tiết kiệm năng lượng và quản lý dưới dạng nhà máy điện ảo (Negawat). Trên toàn thế giới, tổng mức đầu tư trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng đã đạt mức 300 tỷ USD trong năm 2021, trong đó từ 62-69% là đầu tư tiết kiệm năng lượng trong giao thông vận tải, tòa nhà và công nghiệp. Để đạt được những mục tiêu về net-zero vào năm 2050, mức đầu tư này được kỳ vọng sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2030.
Đối với doanh nghiệp, một số chiến lược hiệu quả có thể lựa chọn để tiết kiệm năng lượng như sau:

– Chiếu sáng hiệu quả
– Điều hoà thông minh
– Quản lý nguồn điện
– Cách nhiệt
– Sử dụng nguồn nước hiệu quả
– Cài đặt tiết kiệm năng lượng điện

So với các công trình có sẵn, các công trình toà nhà, nhà xưởng xây mới có thể tiếp cận nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng hơn từ khâu thiết kế, bố trí mặt bằng, lựa chọn thiết bị, công nghệ… Qua đó, tối ưu hoá chi phí đầu tư và chi phí vận hành suốt vòng đời dự án.

Đã đăng vào Tin tức