CHỨNG NHẬN XANH CHO CÔNG TRÌNH – LEED CERTIFICATION

Chứng nhận LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) là bộ chuẩn công trình xanh của Mỹ, được ban hành bởi USGBC – US Green Building Council. Đây có thể coi là bộ chuẩn xanh phổ biến nhất trên thế giới cũng như tại Việt Nam hiện nay.

Chứng nhận LEED là một hoạt động để công trình sử dụng hiệu quả nước và năng lượng, thải ít khí CO2 và tận dụng tốt các nguồn tài nguyên ở địa phương giúp giảm thiểu mức độ sử dụng năng lượng trong quá trình sản xuất và vận chuyển, góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Các lợi ích cơ bản mà LEED mang lại cho công trình:

  • Tăng giá trị xây dựng
  • Giảm sử dụng năng lượng và nước
  • Tăng chất lượng không khí trong nhà
  • Giảm chi phí bảo trì và vận hành
  • Giảm phế thải xây dựng
  • Thúc đẩy việc sử dụng vật liệu tái chế
  • Thúc đẩy và thu hút các công ty có mục tiêu bền vững
  • Tăng hiệu suất của nhân viên

Tuy nhiên, một trong những rào cản để đầu tư xây dựng công trình theo chuẩn LEED là vấn đề chi phí. Tuỳ thuộc vào cấp độ chứng nhận (CERTIFIED, SILVER, GOLD hay PLATINUM), dự án đạt chuẩn LEED sẽ có tổng mức đầu tư cao hơn. Lựa chọn những tiêu chí lấy điểm nào là phù hợp, cân đối giữa nhu cầu thực, chi phí, và lợi ích lâu dài cho công trình là vấn đề cần được quan tâm.

Tại LEVA, dựa trên phân tích chi tiết các nhu cầu thực của khách hàng, kinh nghiệm về kỹ thuật công nghiệp (industrial engineering), chúng tôi tập trung tư vấn các giải pháp để khách hàng đạt được chứng nhận XANH cho công trình, đồng thời kiểm soát chi phí, đáp ứng hài hoà lợi ích kinh tế và các giá trị bền vững trong dài hạn.

Đã đăng vào Tin tức