DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI CHO CÔNG TY JOTUN VIỆT NAM

DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI CHO CÔNG TY JOTUN VIỆT NAM
Một vài hình ảnh về dự án Điện Mặt Trời Áp Mái cho công ty Jotun Việt Nam:

Đã đăng vào Dự án